Beskrivelse af holdet:

Der køres 40 til 80 km med et gennemsnit på  25-28 km/timen.

Holdet er for motionister, der vil køre langt i et godt tempo og eventuelt vil træne sig op på Hold 1, samt træne til længere motionsløb.

Ud over ovennævnte træningstider står det medlemmerne frit for, at etablere træningsture, udflugter o.l., men giv oplysning om dette via hjemmesiden eller på opslagstavlen i Klubhuset, således at andre får mulighed for at deltage.