Velkommen til Brædstrup CykelKlub - cykelklubben i Bakkelandet.

Klubbens navn er Brædstrup Cykelklub (forkortet BCK), og er hjemhørende i Horsens Kommune

Klubbens formål er at øge interessen for cykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Desuden er formålet at dyrke motions-og licenscykling på nationalt og internationalt plan og at anspore aktiv fritid.

Klubben er medlem af DCU Distrikt Jylland Fyn.

Som medlem kan optages alle med interesse i at dyrke cykling som sport.

Vi lægger stor vægt på, at der både skal være plads til licensryttere samt motionister, og vi har et sammenhold uden skelen til hvilket niveau, den enkelte cykler på.

Da vi ikke har nogen decideret ungdomsafdeling, kan vi ikke uden forudgående aftale optage medlemmer under 18 år.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til klubben:

Kontaktoplysninger Klik her

 

Oplysninger om, hvordan du bliver medlem Klik her